Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home

POWTECH 2017 – veľtrh mechanických technológií spracovania

Každých 18 mesiacov veľtrh POWTECH sústreďuje v Norimbergu globálne inovácie v oblasti mechanických technológií spracovania, analytiky a manipulácie s práškovými materiálmi a sypkými hmotami.

 

 

 

Na jubilejnom 20. ročníku POWTECHU sa od 26. do 28. septembra 2017 v norimberskom veľtržnom areáli očakáva účasť približne 900 vystavovateľov, ktorí budú prezentovať najnovšie technológie, zariadenia a systémy pre všetky mechanické postupy od A po Z.

„Doterajší vysoký počet prihlásených vystavovateľov podčiarkuje význam veľtrhu ako platformy číslo jeden pre všetky druhy mechanických technológií spracovania,“ zdôrazňuje Beate Fischer, riaditeľka veľtrhu POWTECH zo spoločnosti Nürnberg Messe.  K aktuálnym okruhom tém tohtoročného POWTECH-u bude patriť individualizácia výroby, digitalizácia procesov a zvyšovanie účinnosti existujúcich systémov.

Stretnutie high-tech a know-how

Na veľtrhu POWTECH sa schádzajú odborníci na prácu so sypkým materiálom, technológovia a prevádzkovatelia zariadení z celého sveta.  Expozície sú pravidelne zamerané na rôzne procesné kroky zdrobňovania, mletia, triedenia či dopravy pevných sypkých hmôt vo všetkých kategóriách priemyslu a hospodárstva, vrátane súvisiacich procesov ako analýza častíc, či meranie a regulácia. V šiestich veľtržných halách sa uskutočnia aj viaceré odborné fóra a komentované prehliadky. Vo vonkajších priestoroch areálu výstaviska budú experti predvádzať kontrolované živé explózie, aby ukázali najnovšie technológie a riešenia ochrany proti priemyselným haváriám – predovšetkým výbuchom a požiarom.

Veľtrh, ktorý sa oplatí

V roku 2016  prišlo na veľtrh POWTECH do Norimbergu viac ako 16 000 odborných návštevníkov. Vystavovalo tu 891 vystavovateľov z 31 krajín a až 93 percent z vystavovateľov sa v reprezentatívnom prieskume vyjadrilo, že sa dostalo do kontaktu so svojimi cieľovými skupinami a 92 percent nadviazalo nové obchodné kontakty.

Medzi vystavovateľmi sa opäť objavia aj slovenské a české firmy. Prezentovať sa v Norimbergu bude napríklad slovenská spoločnosť A-T, s.r.o., ktorá je projekčno-výrobnou spoločnosťou, poskytujúcou komplexný projektový a výrobný program na zlepšovanie výrobných procesov spoločnostiam z rôznych odvetví priemyslu, a tiež česká spoločnosť RSBP, s.r.o., zaoberajúca sa výbuchovou a požiarnou ochranou technologických zariadení.

 

Viac informácií o veľtrhu nájdete na: www.powtech.de

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama