Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home

Šperky v obrábaní

Spoločnosť Walter Slovakia s.r.o., organizovala v termíne 21.-22. 9. 2017 zaujímavé školenie PCD v príjemnom prostredí pod Tatrami, kde sa stretli zástupcovia viacerých firiem, zástupca akademickej pôdy Technickej Univerzity vo Zvolene a odborník v obrábaní neželezných kovov diamantovými nástrojmi Massimo Romaniello z Nemecka, (manažér predaja a dizajnu PCD firmy Werner Schmitt PKD-Werkzeug GmbH, ktorá je súčasťou skupiny Walter ), ktorý prezentoval najnovšie trendy a vývoj v tejto oblasti.

Zaujímavá prezentácia, kde bola predstavená firma Werner Schmitt ako súčasť skupiny Walter s kompletným výrobným programom, históriou, a možnosťami produkcie, bola predmetom diskusie so záverečným pozvaním na osobnú návštevu.

Stretnutie sa nieslo v zmysle získania hlbšej znalosti procesov od výroby diamantových polotovarov cez ich delenie a náročné manuálne spájkovanie na telesá nástrojov. Na stretnutí predstavili aj rôzne spôsoby finálnych dokončovacích operácií, ktoré sa delia v závislosti od požiadavky zákazníka, resp. výkresovej dokumentácie obrobkov,(spôsob opracovania, predpísané tolerancie a drsnosti povrchu ...).

Massimo Romaniello predstavil na konci prezentácie úspešne realizované projekty optimalizácií, ako ukážku možností v tejto oblasti, ktoré pomohli zákazníkom zvýšiť procesnú stabilitu, znížiť náklady na opracovanie a celkovo zefektívniť výrobu.

Spoločne sa podarilo vytvoriť dobrú atmosféru, ktorá prispela k vzájomnej výmene skúseností a vedomostí v oblasti opracovania neželezných kovov a kompozitných materiálov.

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama