aimagazine
Veletrhy wire a Tube 2020 v Düsseldorfu zvou k účasti
29. Jan. 2020 | autor: redakcia
Od 30. března do 3. dubna 2020 se výstaviště v Düsseldorfu opět promění v globální hotspot informací a komunikace pro klíčové hráče oborů drátů, kabelů, trubek a rour. Veletrhy wire a Tube 2020 zvou vystavovatele a odborné návštěvníky ke vzájemnému seznamování, výměně odborných informací i dojednávání a uzavírání obchodů. Tyto stěžejní akce oborů se v roce 2020 představí s přibližně 2 600 vystavovateli na celkové čisté výstavní ploše 120 000 čtverečních metrů v 16 halách.

Letošní novinkou je nová multifunkční hala 1, která na ploše 12 027 m2 nabízí prostor až 10.000 lidem, a poprvé otevře vystavovatelům veletrhu Tube nové možnosti prezentace. Větší prostor skýtá větší růstový potenciál: vystavovatelé si nyní mohou objednat ještě větší, živější a digitálně vybavené expozice pro optimální prezentaci svých společností a produktových portfolií. Součástí nabídkového portfolia veletrhu wire 2020 budou poprvé  koncové produkty. Upevňovací prvky (fasteners) a technické pružiny (springs) se představí v halách 16 a 17. 

Podle Friedricha-George Kehrera, ředitele globálního portfolia akcí Messe Düsseldorf GmbH, jsou veletrhy wire a Tube vnímány jako zdroje impulzů, a to právě v časech utvářených určitou nejistotou v důsledku obchodně-politického napětí mezi USA, Čínou a Evropou i ve světle brexitu Velké Británie.

„Navzdory oslabení se konjunktura v poptávce po ocelových trubkách jeví jako velmi silná. Důležitým zdrojem poptávky je dle německého Sdružení ocelových trubek (Wirtschaftsvereinigung Stahlrohre) mimo jiné energetický průmysl, automobilový průmysl a strojírenství. Příslušně velké jsou výzvy také pro průmysl drátů a kabelů: ekonomická nepředvídatelnost v důsledku rostoucích protekcionistických tendencí zatěžuje dle informací německé Asociace železných a ocelových drátů (Eisendraht- und Stahldraht-Vereinigung, ESV) tento obor stále více. Ale, více kabelů, elektrických vedení a drátů jsou pozitivním důsledkem vývoje směrem k elektrickým nebo částečně elektrickým pohonům. Také rostoucí inteligence vozidel a požadavky jejich uživatelů v multimediální oblasti podporují poptávku. Stavební obor se pravděpodobně bude dále držet na stabilní vysoké úrovni.
Veletrhy wire a Tube tak chtějí i v roce 2020 opět prezentovat pozitivní možnosti obou oborů – a aktivně je podporovat,“ uvádí Friedrich-Georg Kehrer.

Nabídkové spektrum veletrhu wire 2020
Veletrh wire je v roce 2020 umístěn v halách 9 až 17 a představí stroje a zařízení na výrobu a zušlechťování drátů, pomocné materiály a nástrojů pro technologie, materiály, technologie skleněných vláken, speciální dráty a kabely i inovace z oblasti měřicí, řídicí a regulační techniky.
Vedle výrobců drátů a kabelů s jejich produkty, technologií pro práci se skleněnými vlákny a oblasti obchodu v halách 9 až 12 a 14 až 17 se v hale 15 představí stroje na svařování mříží. Ty představují pro výstavářskou logistiku speciální výzvu, protože pro ně je nutno instalovat do energetických šachet a propojit obzvlášť silné elektrické přípojky, které umožní přenos velkých proudů potřebných pro práci těchto těžkých strojů. 
V hale 17 představí čínští vystavovatelé svá řešení pro obor drátů a kabelů, a to opět pod heslem meet China`s expertise. 
Premiéra bude k vidění v halách 16 a 17, poprvé se zde prezentuje celý řetězec tvorby hodnot pro upevňovací a spojovací prvky. Vedle surových materiálů, strojů a zařízení se zde představí také koncové produkty jako upevňovací a spojovací prvky či technické pružiny. Pro výrobce, obchodníky i nákupčí šroubů, držáků, montážních dílů a kování, pružin všeho druhu a ohýbaných dílů z drátu je veletrh wire tedy od r. 2020 novou informační a obchodní platformou.

Nabídkové spektrum veletrhu Tube 2020
Na veletrhu Tube 2020 se představí kompletní procesní řetězec průmyslu trubek a rour - koncentrovaně a průchodně v halách 1,3,4, 5, 6, 7.0 a 7a. 
Rozsáhlá nabídka veletrhu zahrnuje stroje a zařízení pro výrobu, úpravu a zpracování trubek a rour, surové materiály, trubky a příslušenství, použité stroje, nástroje pro technologie, pomocné prostředky i měřicí, řídicí, regulační a zkušební techniku. Nabídku doplňuje obchod s trubkami a rourami společně s technologiemi pro těžební průmysl či profily, stroje a plastové trubky. 
Výrobci trubek a rour spolu s příslušným obchodem jsou umístěni v halách 1, 3 a 4 a mají tak dostatek prostoru pro prezentaci svých strojů, zařízení a produktů. v halách 5, 6 a 7a následují zpracovatelé trubek a rour, v hale 7 je pod heslem meet China`s expertise k vidění koncentrovaná „trubková“ kompetence z Číny. 
Veletržní duo wire a Tube očekává v roce 2020 více než 70.000 návštěvníků z cca 130 zemí. Aktuální informace k oběma specializovaným veletrhům nabízí internetové portály na adresách www.wire.de a www.Tube.de.

Mezinárodní satelity na dynamických trzích budoucnosti 
Za více než 30 let se veletrhy wire a Tube Düsseldorf vyvinuly v přední světové veletrhy svých oborů, a také v mezinárodním měřítku se již pořádá jedenáct satelitních akcí k tématu dráty, kabely, trubky a roury, které vévodí trhu ve svých regionech, jsou zdroji impulzů pro domácí průmysl a disponují velkým růstovým potenciálem.  Veletrhy v Rusku, Brazílii, Číně, Thajsku, Indii a USA již jsou součástí portfolia technologických veletrhů made by Messe Düsseldorf.

aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 5/2020 vyšiel 26.10.2020
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 6/2020 vyjde 2.12.2020
Uzávierka podkladov 20.11.2020
partneri
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0444 s.