aimagazine
Kolaborativní automatizace vytváří pružnost a obratnost
18. Sep. 2020 | autor: redakcia
Během pandemie COVID-19 a po ní přehodnocují výrobci všech velikostí své obchodní postupy, aby se připravili na zajištění budoucího úspěchu. Je zřejmé, že odolné podniky – ty, které dokáží přestát krizi a vyjít z ní s růstovými plány – vykazují společné znaky. Tyto společnosti dokáží reagovat rychle a rozhodně, aby ochránily své zaměstnance a udržely podnikání v chodu, byť v omezeném rozsahu. Mohou přizpůsobit procesy a produktové řady, často s využitím flexibilní kolaborativní automatizace, aby tyto změny byly účinné a nákladově efektivní. A začínají se dívat do budoucnosti, dokonce i v průběhu krize, takže se dokáží přizpůsobit a připravit se na „nový normál“.


Samozřejmě COVID-19 není jedinou krizí, které budou výrobci čelit. Extrémní klimatické podmínky a geopolitické otřesy mohou způsobit náhlé zlomové události. I změna vkusu spotřebitelů, přístup k surovinám a pracovní otázky mohou být malým varováním s podobnými dopady. Po léta odborníci doporučovali výrobcům přistoupit k automatizaci, a tím budovat pružnost a obratnost v jejich podnikání. To nebylo nikdy důležitější než tváří v tvář nepřízni osudu. Platí to především pro malé a střední podniky (SME), které vzhledem k menším rezervám hotovosti a omezené základně zákazníků, než je tomu u větších podniků, mohou být zranitelnější vůči neočekávaným událostem.

Zlomové události urychlují zavádění automatizace 
Přechod k automatizaci není neobvyklou odpovědí na zlomovou událost. Dalia Marin, profesorka Mezinárodní ekonomie na univerzitě v Mnichově a výzkumná pracovnice v Centru pro výzkum hospodářské politiky, poukazuje na velkou recesi z let 2008/2009. Píše, že „prudký pokles úrokových sazeb v poměru ke mzdám po roce 2008 podpořil zavádění robotů a obnovil větší podíl výroby v mateřských zemích“. 
Ve své zprávě „Jak COVID-19 proměňuje výrobu“ (která se zabývá globálními trendy) předpovídá podobný dopad v reakci na pandemii koronaviru: „Na základě dosavadní měnové politiky lze očekávat 30% pokles úrokových sazeb, neboť centrální banky se snaží kompenzovat škody způsobené pandemií COVID-19. Dřívější údaje naznačují, že by to mohlo přinést 75,7% zrychlení zavádění robotů.“

Malé podniky dnes mají dokonce ještě více příležitostí k automatizaci. V minulosti se automatizace soustřeďovala na velké podniky, které měly prostor, peníze a technické zdroje na velké investice do tradičních průmyslových robotů. K ospravedlnění těchto investic společnosti musely vyrábět velké objemy stejných produktů, stejnými procesy a po dlouhou dobu. I v takovém případě pak trvalo roky, než se investice vrátily.
To drželo tradiční automatizaci mimo dosah většiny malých výrobců, jejichž podnikání je často postaveno na výrobních linkách s nižším množstvím a vysokým mixem výrobků.

Situace se začala měnit v roce 2008, kdy se začaly objevovat první aplikace kolaborativních robotů. Rychle byly rozpoznány jejich výhody a kolaborativní automatizace se během méně než deseti let stala nejrychleji rostoucím segmentem trhu s roboty. Tento růst bude pravděpodobně pokračovat: ResearchAndMarkets předpovídá nárůst z 593,5 milionu USD v roce 2019 na 1,95 miliardy USD do roku 2025, což představuje kombinované tempo růstu (CAGR) ve výši 23,07 %.
Co je kolaborativní automatizace?
Kolaborativní aplikace řeší specifické výrobní problémy pomocí cenově dostupných a snadno použitelných cobotů nebo lehkých průmyslových robotů. Tyto menší roboty nabízejí snadno použitelné aplikační nástroje a jednoduché programování a nastavení, a to i pro výrobce s malými zkušenostmi. Vestavěné ochranné prvky umožňují robotům pracovat vedle lidí – po provedení posouzení rizik mohou sdílet stejný pracovní prostor. Bez prostorově náročné a drahé bezpečnostní ochrany, která je nutná pro tradiční průmyslové roboty, mohou být kolaborativní aplikace instalovány v těsných prostorech a mohou být snadno využity pro nové procesy v souladu se změnami požadavků. Roboty vykonávají opakující se, nebezpečné nebo obtížné pracovní procesy, takže lidské pracovníky lze přesunout na činnosti s vyšší přidanou hodnotou. Výsledkem je vyšší produkce, lepší konzistence a kvalita výrobků, nižší množství odpadu, a větší příležitosti k inovacím, přičemž návratnost investic je necelý rok.

Výrobci všech velikostí mění své provozní operace, aby se vzpamatovali z krize a dosáhli odolnosti proti budoucím hrozbám. Podívejte se, jak lze pomocí automatizace dosáhnout provozní stability.
Více informací na toto téma naleznete na: en.onrobot.info/whitepaper-cz

aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 1/2021 vyšiel 1. 3. 2021
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 2/2021 vyjde 4.5.2021
Uzávierka podkladov 19.4.2021
partneri
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0498 s.