aimagazine
Log-in 2021: logistická událost jara se konala v on-line světě
30. May. 2021 | autor: Log-in
Logistické fórum Log-in se tentokrát kvůli pandemii nemohlo konat fyzicky, ale logistická událost jara se konala v on-line světě. Fórum Log-in 2021 bylo poprvé nejenom on-line, ale i česko-slovenské, což znamená, že logističtí profesionálové měli šanci slyšet ty nejlepší případové studie a příklady z každodenní praxe v logistice z obou zemí. Do programu se zapojilo 38 řečníků a účastníci zhlédli 17 inspirativních prezentací. Log-in sledovalo v přímém přenosu 313 logistických profesionálů, je tedy vidět, že zájem o logistické inovace je velký i při pandemii.


V úvodu fóra přivítali účastníky Jeffrey Osterroth a Tatiana Koššová za Atoz Group a za generální partnery Jakub Holec a Branislav Jendek (108 Agency). Řečníci přednášeli živě ve studiích v Praze a v Bratislavě, čeští a slovenští logističtí profesionálové se připojili on-line. Přestože se fórum konalo on-line, nechyběly různé možnosti pro interakce mezi účastníky a řečníky, případně partnery. Prostřednictvím aplikace Slido mohli lidé řečníkům pokládat otázky nebo odpovídat na sérii anket. Účastníci měli také možnost navštívit partnery fóra na jejich virtuálních stáncích.

Myšlení 4.0 a logistika
Každý rok nabízí fórum Log-in přehled inspirativních inovací a případových studií v logistice, a při letošním on-line fóru tomu nebylo jinak. Letos na účastníky čekala spousta zajímavých přednášejících. Jedním z klíčových řečníků byl prof. Vladimír Mařík z ČVUT, který mluvil na téma Myšlení 4.0 a logistika. Ukázal, jak internet a koncept Průmyslu 4.0 ve spojení s umělou inteligencí mění nepozorovaně způsob myšlení a uvažování lidí, jak postupně navozují přirozené změny nejen v organizaci výroby, ale i v energetice, dopravě, logistice a v dalších oblastech. Hovořil také o fenoménu digitálních dvojčat. „Každý prvek výrobního procesu má svůj virtuální obraz, tedy virtuální dvojče, ve virtuálním světě. Tak je vytvořena inteligentní distribuovaná síť různorodých entit podél celého řetězce vytvářejícího hodnotu. Tato dvojčata mezi sebou vyjednávají,“ uvedl Vladimír Mařík. Detailně se věnoval například požadavkům na řízení a optimalizaci v transportní logistice. Zmínil i výsledky výzkumu v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při Českém vysokém učení technickém v Praze.Velká poptávka po skladech
První panelová diskuse byla zaměřena na trendy ve světě skladů, na top investice a vliv pandemie na vývoj developmentu. V bratislavském studiu se setkali Svetozár Rohoň (Contera) a Jakub Pelikán (Mountpark), ke kterým se přidali z pražského studia Jan Palek (GLP) a Jakub Kodr (CTP). Do debaty se zapojili i Jan Franek (Heineken Slovensko) a Jakub Velko (108 Agency). Např. společnost Heineken Slovensko započala již před pandemií obnovu distribučního systému s cílem optimalizace a kvality skladových prostor.
Jakub Velko připomněl, že před rokem všichni byli opatrní, nikdo nevěděl, co bude. „Poptávka po potravinách, ale i logistice, však neustávala, právě naopak, po nárůstu e-commerce segmentu nás klienti informovali, že byznys se skladovými prostory roste. Bylo to vidět i na podepsaných smlouvách či na pronajatých prostorách,“ řekl Jakub Velko. Ján Franek podotkl, že štěstí přeje připraveným. Heineken Slovensko začal již před pandemií obnovu distribučního systému s cílem optimalizace a zkvalitnění skladových prostor.
Diskutující se shodli, že sklady nejsou jen obyčejnými halami s regály a špatným osvětlením. Naopak, při přípravě nových skladů hledají developeři možnosti pro inovace a kladou důraz na aspekty, jakými jsou praktičnost pro každodenní logistické činnosti, udržitelnost, variabilita či příjemné pracovní prostředí. Podle Jakuba Pelikána je třeba sledovat trendy, kterými jsou automatizace, robotizace, internet věcí, senzory a trvale udržitelný rozvoj. „K tomu patří i 3D tiskárny a sběr dat. Právě tyto trendy potáhnou inovace v rámci skladů,“ konstatoval Jakub Pelikán.
Jakub Kodr dodal, že při výstavbě se v rámci snížené uhlíkové stopy vysazují a obnovují lesy, střechy hal se osazují solárními panely a ve skladech už dominuje inteligentní osvětlení. CTP pracuje i na tom, aby digitalizovalo své portfolio s cílem měření a regulace spotřeby. K vývoji průmyslového developmentu Jakub Kodr doplnil: „Někde vznikají skladová městečka, která zahrnují restaurace, ubytování, hřiště, služby kadeřníka nebo lékaře.“ Velký důraz je kladen na udržitelnost. „Důležitá je lokalita a funkčnost budovy. Pro nás je důležitější například efektivně zpětně využívat dešťovou vodu v rámci dané stavby než namontovat dvacet nabíjecích stanic na elektromobily, které budou nevyužité. Zabýváme se nejrůznějšími trendy, ale základem je pro nás funkčnost,“ konstatoval Jan Palek.

„Hustější intralogistika“
Petr Švejnoha ze Stow ČR se ve své prezentaci zaměřil na téma zvýšení efektivity intralogistiky pomocí inovativního vysokohustotního skladování. Jako příklad uvedl systém Atlas 2D od společnosti Stow. Jedná se o zaskladňovací a vyskladňovací systém pro blokové skladování v kanálech. 2D radioshuttle dokáže měnit svoji polohu v rámci podlaží na základě příkazů z řídicího systému. Petr Švejnoha uvedl: „2D shuttle se v drtivé většině případů implementuje v souvislosti s širší automatizací. Není řízen dálkovým ovladačem, ale WMS systémem. Cílem 2D shuttlu je optimalizace využití skladové plochy a dále efektivní, rychlý a spolehlivý způsob zakládání a expedice palet.“
Tématem Log-inu bylo i udržitelné skladování. Ivan Pastier z CTP Invest představil projekt vypracovaný pro Havi Logistics s cílem dosáhnout udržitelného skladování. Záměrem projektu bylo vybudovat environmentálně přátelský a udržitelný komplex, který bude sloužit pro skladování a distribuci zejména chlazeného a mraženého zboží. Nová hala má téměř 8700 m2 a je vybavena moderními skladovacími technologiemi. Může se pochlubit například chlazením pomocí CO2, osvětlením LED nebo rekuperací tepla.ASRS, sklady a e-commerce, bezpečnostní vesty…
Log-in se věnoval nejrůznějším tématům týkajícím se logistiky. Např. Michal Plch (Kardex) a Martin Liška (Adoz) mluvili o využití automatizovaných skladových systémů Kardex ve firmě Adoz. Přednáška byla zaměřena především na praktickou ukázku variability a flexibility ASRS (Automated Storage & Retrieval System), na možnosti softwarového propojení a na výhody, které toto řešení přináší v konkrétních aplikacích.
Martin Baláž (Prologis) svou přednášku nazval Logistické nemovitosti pod vlivem růstu e-commerce. Uvedl, že proměna, jíž jsme svědky, zvyšuje důraz na možnost automatizace a strategickou lokaci logistických center. Popsal, jak se sektor logistických nemovitostí vyrovná s novou realitou. „Bude stále velký tlak na to, aby sklady byly umístěny co nejblíže městských aglomerací. Zákazníci investují do technologií, což přináší ještě větší udržitelnost a efektivitu,“ říká Martin Baláž.

Automatická identifikace pomocí RFID
Online fórum v bratislavském studiu ukončila přednáška Mariána Osúcha, který svou pozornost zaměřil na RFID. Jak upozornil, RFID umožňuje automaticky identifikovat větší množství položek během milisekund a odbourat tak potřebu jakéhokoli manuálního skenování. Pomocí RFID bran nebo vysokozdvižných vozíků s RFID lze sledovat nejen výrobky nebo materiál, ale i aktiva společnosti, jako jsou palety, plastové přepravky, kovové regály a jiné vratné přepravní obaly. „Můžete také kontrolovat naložení zásilky do kamionu a eliminovat nesprávné dodávky, které způsobují dodatečné finanční nebo časové náklady,“ vysvětlil Marián Osúch.

Jak inovovat poslední míli?
Fórum Log-in bylo zakončeno z Prahy panelovou diskusí na téma Jak inovovat poslední míli v čase bezprecedentního rozmachu e-commerce. V rámci ní vystoupili: Martin Marek (DoDo Czech), Daniel Mareš (Wedo), Luboš Moravec (Zásilkovna), Vladislav Krasický (Nay, Electroworld) a Martin Kasa (Pilulka Lékárny). Během více než hodinové diskuse byla řeč o budoucnosti automatických výdejních boxů (o pestrosti názorů na toto téma svědčí také uzavřená sázka mezi panelisty), zákaznickém chování na internetu, které profilovala pandemie covid-19, nebo způsobech doručování a měření úrovně poskytovaného servisu.

Mluvilo se například o tom, jak široké má být optimální časové okno pro závozy. „Záleží na segmentu a na očekávání zákazníka, který volí službu, a také záleží na dostupných kapacitách,“ konstatuje Martin Marek. Jeden z dotazů účastníků se týkal toho, zda můžeme předpokládat nějaký nový způsob doručování. „Už řadu let zaznamenáváme pokusy o doručování do kufrů aut či pokusy s chytrými zámky, kdy má kurýr kód a díky němu může doručit například do garáže rodinného domu. Doručování drony nebude otázkou blízké budoucnosti, ale myslím si, že bude možné používání autonomních dopravních prostředků,“ předpokládá Daniel Mareš s tím, že autonomní vozy by zavážely výdejní boxy. Martin Kasa uvedl: „Myslím si, že e-commerce čeká velmi pozitivní budoucnost. Vidím ji ve výdejních boxech, jejich počet se výrazně zvýší. Dále vzniknou home boxy, tedy dodávání do garáže, kufru auta a podobně. Důležité je, že home boxy budou sloužit i pro reverzní logistiku.“Fórem Log-in nic nekončí
I v době pandemie Log-in osvědčil, že je inovativní a flexibilní a dokáže on-line hostit stovky účastníků. Log-in však není pouze fórum, ale pokračuje v různých kanálech celý rok. Stále jsou otevřené nominace na Ocenění Log-in, která budou vyhlášena na galavečeru logistických inovací v rámci kongresů Eastlog a Slovlog. A náměty lze hledat také v „bance logistické inspirace“ na www.projektlogin.com, na stránkách časopisů SL a v měsíčních newsletterech. Na konci roku se souhrn nejlepších inovací na českém a slovenském trhu objeví v Ročence Log-in.
Ti, kteří letošní Log-in nestihli, mají stále šanci. Stačí se doregistrovat na www.log-in.cz nebo www.log-in.sk a následně zhlédnout kompletní záznam ve FullHD.

aktuálne vydanie zobraziť archív vydaní
ai magazine 2/2022 vyšiel 10.5.2022
PDF číslo na stiahnutie
ai magazine 3/2022 vyjde 1.7.2022
Uzávierka podkladov 17.6.2022
partneri
LEADER press, s.r.o., vydavateľstvo odborných časopisov, Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
© LEADER press, s.r.o. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ portálu.
0.0425 s.