Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home

Zákaznické dny ve firmě TAJMAC-ZPS

Letošní zákaznické dny proběhly ve firmě TAJMAC-ZPS, a.s ve dnech 18. a 19. března, tedy o měsíc dříve, než tomu bylo v minulých letech. Vysoký počet spoluvystavovatelů (42 firem na 45 stanovištích s více jak 92 zástupci) svědčil o zvýšeném zájmu našich dodavatelů prezentovat se na této akci. Návštěvníci měli možnost shlédnout rekordní počet předváděných exponátů, celkem 28, které představily široký výrobní sortiment naší společnosti.

Stroje představily divize CNC, divize AUTOMATY a projekt MANURHIN. Tradičně byla nabízena a hojně využita možnost prohlídky firmy, v případě zájmu rozšířena o prohlídku slévárny. Velmi pozitivním posunem proti minulému roku byla vysoká účast návštěvníků, která i přes přetrvávající současnou nepříznivou situaci ve strojírenství byla více než potěšující a uspokojivá.

Zákaznické dny jsou přitažlivé pro široký okruh zákazníků i dodavatelů jak potenciálních tak již existujících. Jsou každoroční  příležitostí k neformálnímu setkání odborných pracovníků s odbornou veřejností, výměně cenných poznatků z praxe s možností seznámit návštěvníky na vlastní půdě a v reálném plném provozu s našim výrobním programem, posledními novinkami i možnostmi plného využití potenciálu našich strojů. Svoji premiéru letos měl multifunkční stroj MCV 1800MULTI, nová vlajková loď divize CNC. Technicky zajímavé bylo první představení stroje H 80DD, který vznikal ve spolupráci s  ČVUT Praha, za finanční podpory Ministerstva obchodu a průmyslu. Koncept stroje H 80DD je zcela novým řešením konstrukce stroje, který nemá jak u nás, tak ani ve světě obdoby.  H 80DD kombinuje plovoucí princip v ose Z se zdvojením pohonu v ose X – toto zdvojení označujeme jako DoubleDrive. Cílem tohoto řešení je dosažení konceptu seismicky vyváženého obráběcího stroje. Zdvojení pohonu v ose X navíc významně zlepší poměr zástavbové šířky stroje k dosažitelnému zdvihu v ose X. Na ose X je použit aktivní tlumič vibrací, který významně zvyšuje její dynamiku. Stroj bude teplotně kompenzován užitím metody termomechanických přenosových funkcí.

I letos bylo snahou za podpory našich dodavatelů, a to nejen při přípravě ukázkových technologií vytipovat a ukázat to, co osloví naše návštěvníky a přispěje k představení naší firmy jako spolehlivého, kvalitního a pružného partnera v zajišťování komplexních potřeb našich zákazníků, ale ukázat i širší možnosti využití a kvalitu našich strojů. Tento záměr podpořila i samotná technická seřízení strojů se zaměřením zejména na produktivní obrábění, přesnost strojů, víceosé aplikace, inteligentní stroje, automatizaci.

Zákaznické dny firmy TAJMAC-ZPS byly hodnoceny návštěvníky i vystavovateli velmi kladně. Pořádání Zákaznických dnů je tradicí, na kterou rádi navazujeme, a která nás vůči návštěvníkům zavazuje jako pořadatele a výrobce, nabídnout maximum ve všech ohledech zákaznických požadavků.

www.tajmac-zps.cz


Svoji premiéru letos měl multifunkční stroj MCV 1800MULTI, nová vlajková loď divize CNC.
Koncept stroje H 80DD je zcela novým řešením konstrukce stroje, který nemá jak u nás, tak ani ve světě obdoby.  H 80DD kombinuje plovoucí princip v ose Z se zdvojením pohonu v ose X – toto zdvojení označujeme jako DoubleDrive. Ramček hocikde


TAJMAC-ZPS, foto redakcia

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama