Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home

DHL podporí v roku 2017 opäť projekty na Slovensku

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou firemnej stratégie skupiny Deutsche Post DHL Group. V súlade s mottom „Aktívna zodpovednosť“ sa zameriava na ochranu životného prostredia (GoGreen), pomoc iným (GoHelp), vzdelávanie (GoTeach) a podporu firemného dobrovoľníctva (Global Volunteer Day, Living Responsibility Fund). Prostredníctvom fondu Living Responsibility sa rozdeľujú peniaze na rôzne projekty v celej skupine.Výberová komisia posudzuje prihlášky a prideľuje podporu v rôznych finančných výškach v závislosti na miere zaangažovanosti zamestnancov na jednotlivých projektoch. „Fond v minulosti opakovane podporil na Slovensku už niekoľko projektov. Aj v tomto roku sme opäť skúsili šťastie a prihlásili 3 projekty za slovenskú DHL. Teší ma, že z prihlásených 123 projektov podporila výberová komisia opäť všetky naše slovenské.“ hovorí Klaudia Višňovská, Marketing and Comms Manager DHL Freight and Supply Chain Slovakia.

Prvým podporeným projektom je „Vianočný benefičný koncert“ pre organizáciu Úsmev ako dar. Je to najstarší benefičný koncert na Slovensku, ktorý dlhodobo zviditeľňuje problematiku detí žijúcich bez rodičov. Zároveň ponúka systematické riešenia pomoci. Každoročne sa koncertu zúčastňuje viac ako 900 detí z detských domovov.

Druhým projektom, na ktorom sa bude DHL Slovensko podieľať v rámci programu Truck and Child Safety je „Safety bus”. Stojí za ním fond Bona Via, ktorý na školách popularizuje dopravnú výchovu s cieľom zvýšiť bezpečnosť detí najmä v mestskej premávke. Do výchovy je zapojená aj polícia, hasiči a Červený kríž (prvá pomoc). Vzhľadom na nedostatok dopravných ihrísk najmä v menších mestách a na vidieku sa fond rozhodol prestavať vyradený autobus na mobilnú interaktívnu učebňu aj s mobilným ihriskom.

Združenie Nezábudka prevádzkuje v Senci domov sociálnych služieb “Dom Nezábudka“ pre postihnuté deti, mladistvých a ich rodičov. Aj pre toto združenie sa podarilo DHL Slovensko získať peniaze z fondu Living Responsibility. Je to neštátne, neziskové zariadenie, poskytujúce komplexnú starostlivosť, sociálne služby pre osoby s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Zariadenie navštevujú klienti s rôznym znevýhodnením – mentálnym, telesným, rečovým, zmyslovým prípadne ich kombináciou.

„Vďaka nadačnému fondu Living Responsibility sme získali tisícky eur. Môžeme tak podporiť ďalšie charitatívne projekty. Pomáhame nielen znevýhodneným deťom, alebo dospelým lepšie zvládať ich životné situácie, ale snažíme sa zviditeľniť aj problematiku bezpečnosti na cestách u detí v školskom veku,“ povedala Klaudia Višňovská.

DHL je svetovým lídrom trhu v oblasti dopravy a logistiky. DHL divízie ponúkajú bezkonkurenčné portfólio logistických služieb ako tuzemské a medzinárodné balíkové služby, medzinárodnú expresnú prepravu, cestnú, leteckú  a námornú dopravu v celom dodávateľsko-odberateľskom reťazci. S viac ako 340 000 zamestnancami vo viac ako 220 krajinách a oblastiach, spájajú ľudí a spoločnosti bezpečne a spoľahlivo po celom svete a ponúkajú im globálne obchodné toky. Vďaka špeciálnym riešeniam pre rastúce trhy a priemyselné sektory ako e-Commerce, technológie, zdravotníctvo, energetika, automobilový priemysel a maloobchod, svojmu záväzku v sociálnej zodpovednosti a bezkonkurenčnému vstupu na rozvíjajúce sa trhy je DHL rozhodne na pozícii “Logistická spoločnosť pre celý svet”.

DHL je súčasťou skupiny Deutsche Post DHL. Tržby skupiny dosiahli v roku 2015 viac ako 59 miliárd EUR.

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama