Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home

iF DESIGN AWARD 2018

Porota iF DESIGN AWARD ocenila Zimmer Group v kategórii Industry / Skilled Trades hneď štyri krát prestížnou cenou iF DESIGN AWARD 2018 a tým sa firma zaradila medzi držiteľov ocenenia svetovej renomovanej značky. Ceny iF DESIGN AWARD udeľuje raz ročne najstaršia dizajnová inštitúcia na svete, iF International Forum Design GmbH.Zimmer Group, popredný výrobca automatizačných komponentov, bol na tohtoročnom odovzdávaní cien iF DESIGN AWARD 2018 štyri krát ocenený v kategórii Industry/ Skilled Trades.

Uznávanú pečať kvality za vynikajúci priemyselný dizajn dostalo pneumatické paralelné chápadlo GPP5000, pneumatický komponent State-of-the-art, ktoré môže v prevádzke robotov a manipulačných portálov presvedčiť predovšetkým svojimi vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, ako nehrdzavejúce oceľové prevedenie a kompletné utesnenie podľa štandardov IP 67.

Druhý ocenený produkt, hybridné stredové chápadlo GPD5000IL, sa vyznačuje, okrem svojich skvelých mechanických vlastností, integrovaným riadením IO-Link vrátane pneumatického ventilu. Táto priekopnícka technológia zaručuje veľmi krátky reakčný čas a výrazne lepšie hospodárenie s energiou než u konvenčných pneumatických chápadiel, a preto jednoznačne spĺňa nároky na prémiové komponenty na trhu. Integrované senzory zisťujú polohu čeľustí chápadla a umožňujú nielen kontrolu procesu, ale napr. aj identifikáciu obrobkov podľa ich priemeru zmeraním počas procesu úchopu. GPD5000IL predstavuje extrémne energeticky úsporný komponent Industrie 4.0 pre budúcnosť.

Aj elektrické stredové chápadlo GED5000 bolo ocenené cenou iF Award. V tomto chápadle sa spájajú vynikajúce mechanické vlastnosti s pokrokovou koncepciou elektrického pohonu a novo vyvinutou riadiacou platformou. Tieto prvky spolu s integrovanými senzormi a komunikáciou cez I/O-Link ponúkajú zákazníkovi značnú pridanú hodnotu. Napr. možnosť preniesť údaje o stave prostredníctvom vlastných prevádzkových parametrov (Condition Monitoring) cez nadradený IO-Link Master do riadenia alebo pomocou firmou Zimmer Group vyvinutej aplikácie cez mobilné zariadenie tieto údaje vizualizovať priamo na mieste nasadenia produktu. Okrem toho má používateľ možnosť výberu z 31 aplikačných viet resp. ich prispôsobenia špecifickému použitiu alebo uloženia do pamäti. GED5000 je produkt Industrie 4.0 v pravom zmysle slova.

Elektrické paralelné chápadlo GEP2000, štvrtý ocenený produkt, je nositeľom inovácií pre technológie Industrie 4.0 v strednom cenovom segmente. V podstate ponúka komunikačné a senzorické vlastnosti radu chápadiel Zimmer Group Premium v kombinácii s hliníkovo-oceľovým prevedením a utesnením podľa štandardov IP 40 v kompaktnej konštrukcii za veľmi atraktívnu cenu.

Vo svojom zdôvodnení porota pochválila trvalý prínos ocenených produktov vzhľadom na spotrebu zdrojov pri výrobe a v prevádzke. Okrem toho vyzdvihla jasnú formuláciu a funkčné členenie formálnym a farebným vzhľadom ako pozitívnu úžitkovú hodnotu.

Design a funkčnosť

Požiadavky priemyslu na komponenty a systémy sú veľmi vysoké, používajú sa v rôznych odvetviach a musia byť schopné prispôsobiť sa najrôznejším výrobným podmienkam. Pritom plnia najrôznejšie funkcie a obsluhuje ich rôzne kvalifikovaný personál po celom svete. To vyžaduje jasný a presný dizajn produktu. Funkcia priemyselného dizajnu je všestranná/komplexná. V ideálnom prípade komunikuje hodnoty, ktoré značka zastupuje, podporuje vnímanie značky a presviedča tvrdou funkcionalitou produktov. Hoci to stojí v popredí ako posledné, priemyselné produkty podniku pôsobia na zákazníka aj emocionálne. Pritom sa dizajn nemôže orientovať na povrchné módne trendy alebo krátkodobé výstrelky, pokiaľ má mať dlhodobý a silný účinok, ale tak ako u Zimmer Group na funkcionalitu, dlhú životnosť, kvalitu a silu inovácií s jasnou a vždy rozpoznateľnou formou vyjadrenia. Tá rozdeľuje produkty do funkčných jednotiek a zabezpečí, aby používateľ pochopil funkcie, aj u komplexných produktov, na prvý pohľad a dokázal ich intuitívne a bezpečne ovládať. Dizajn teda komunikuje vysokou hodnotou opätovnej identifikácie, posolstvom značky a funkciou. Ale vďaka dizajnu môže používateľ aj rýchle rozoznať jednotlivé rady výrobkov. V oblasti priemyselných komponentov je priestor, v ktorom sa môže dizajn pohybovať podstatne menší, ako v oblasti spotrebného tovaru, o to väčšia je výzva. Jeden aspekt sa v uplynulých rokoch dostával stále viac do centra pozornosti, pole napätia medzi stálosťou, kompatibilitou a ochranou investícií na jednej strane a čoraz kratšie inovačné cykly v prostredí Industrie 4.0 na strane druhej. Firme Zimmer Group sa podarilo tieto aspekty vyriešiť pomocou presahujúcej strategickej platformy. Ako jedna z popredných firiem v oblasti technológií automatizácie sa Zimmer Group rozhodla, sprostredkovať svoji zákazníkom výkonnosť svojich produktov aj prostredníctvom jedinečného dizajnu a dostáť tak svojmu Know-How.

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama