Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home

MATLAB a Simulink

HUMUSOFT s.r.o., výhradní zástupce společnosti MathWorks®, uvádí na trh České republiky a Slovenska nové vydání výpočetního, vývojového a simulačního prostředí MATLAB R2018a.

 

 

 

 

MATLAB R2018a přináší efektivnější učení hlubokých neuronových sítí pro deep learning, generování zdrojového kódu CUDA z hlubokých neuronových sítí s rozvětvenou architekturou, nové algoritmy pro návrh systémů ADAS, grafickou aplikaci Econometric Modeler určenou k analýze a modelování časových řad a dvě zcela nové nadstavby: Predictive Maintenance Toolbox a Vehicle Dynamics Blockset.

V základním modulu MATLAB byl rozšířen grafický nástroj Live Editor o vkládání grafických ovládacích prvků (posuvníky, roletkové výběry), které umožní interaktivní změny hodnot v dokumentech. Live funkce jsou novou formou funkcí vytvářených pomocí Live Editoru, kde formátovaný popis slouží jako jejich dokumentace, včetně grafických rovnic a obrázků. Funkce i skripty v Live Editoru je možné ladit zadáváním break-pointů a krokováním. Dalšími novinkami jsou tvorba automatizovaných testů pro grafické aplikace vytvořené v nástroji App Designer a přístup k web kameře uživatele z prostředí MATLAB Online.

Zajímavé novinky přináší i Simulink, grafický nástroj pro modelování a simulaci dynamických systémů. Předvolba Simulation Pacing umožní zpomalení simulace pro vizualizační účely. Uživatel tak může průběžně sledovat změny hodnot signálů na grafických ukazatelích a také ručně zasahovat do simulace pomocí grafických ovládacích prvků (přepínače, posuvníky, otočné voliče).

Deep learning: nové funkce v nástroji Neural Network Toolbox umožňují využití Long short-term memory (LSTM) sítí pro řešení regresních úloh a klasifikaci textových dat ve spolupráci s nástrojem Text Analytics Toolbox. Neural Network Toolbox dále přináší efektivnější trénování hlubokých neuronových sítí pomocí metod Adam, RMSProp a gradient clipping, rychlejší trénování rozvětvených síťových architektur (DAG) s využitím několika GPU a import deep learning modelů z prostředí TensorFlow®-Keras. Grafická aplikace Image Labeler v nástroji Computer Vision System Toolbox umožňuje automatizaci označování jednotlivých pixelů v obrázcích pro trénování sémantické segmentace. Nástroj GPU Coder umožňuje generování zdrojového kódu CUDA® pro sítě s rozvětvenou architekturou (DAG) a předučené sítě, jako jsou GoogLeNet, ResNet a SegNet. Generování zdrojového kódu v jazyce C z hlubokých neuronových sítí umožňuje jejich nasazení na procesory Intel® a ARM®.

 

Nové nadstavby

Predictive Maintenance Toolbox: sada nástrojů pro označování dat, návrh indikátorů stavu systému a odhad zbývající životnosti stroje (RUL); analýza dat importovaných z lokálních souborů, cloudových úložišť a distribuovaných souborových systémů; lze využít simulovaná data z poruchových stavů generovaná modely v prostředí Simulink.

Vehicle Dynamics Blockset: knihovna bloků a referenční modely pro simulaci jízdních manévrů automobilu ve 3D prostředí; komponenty pro modelování pohonu, řízení, závěsů, karoserie, brzd a pneumatik; uživatelé mohou referenční modely přizpůsobit vlastními daty nebo nahradit vybrané subsystémy vlastními modely.

Mezi další zajímavé novinky v systému MATLAB R2018a patří:

Nelineární regrese rozsáhlých dat algoritmem kernel SVM v nástroji Statistics and Machine Learning Toolbox; extrakce textů z HTML stránek v nástroji Text Analytics Toolbox, grafická aplikace Econometric Modeler určená k analýze a modelování časových řad v nástroji Econometrics Toolbox, zpracování 3-D obrázků v nástroji Image Processing Toolbox, detekce kolizí 3D objektů ve virtuálních scénách v nástroji Simulink 3D Animation, fyzikální doména pro modelování systémů pracujících s vlhkým vzduchem a knihovna bloků pro systémy HVAC v nástroji Simscape, grafická aplikace Driving Scenario Designer pro interaktivní definici aktérů a tvorbu dopravních scénářů v nástroji Automated Driving System Toolbox, bloky určené k návrhu, simulaci a implementaci adaptivních tempomatů a algoritmů udržování vozidla v jízdním pruhu pro systémy ADAS v nástroji Model Predictive Control Toolbox, model výkonového zesilovače zachycující nelinearity a paměťové efekty v nástroji RF Blockset, sady filtrů pro spojitou a diskrétní vlnkovou transformaci v nástroji Wavelet Toolbox, algoritmus SLAM na bázi lidaru sloužící k lokalizaci robota a mapování okolního prostředí v nástroji Robotics System Toolbox, statická analýza softwarových komponent ve standardu AUTOSAR v nástroji Polyspace Code Prover a mnoho dalších.

Samozřejmostí nové verze jsou aktualizace všech stávajících aplikačních knihoven.

MATLAB, Simulink a jejich nadstavby tvoří špičkové integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty, modelování, návrhy algoritmů, simulace, analýzu a prezentaci dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a komunikačních systémů. MATLAB je nástroj jak pro pohodlnou interaktivní práci, tak pro vývoj širokého spektra aplikací. Typickými uživateli jsou vědečtí pracovníci a technici v automobilovém, leteckém, kosmickém a jaderném průmyslu, telekomunikacích a energetice, pracovníci v oblasti chemie, lékařství, biotechnologie, životního prostředí a dalších přírodních věd, ekonomové, ale i odborníci v sektorech obrany, finančnictví, těžkého strojírenství a podobně. MATLAB a Simulink jsou v současnosti standardem v oblasti technických výpočtů a simulací. MATLAB má ve světě zhruba 1 milion uživatelů standardních verzí, dalších zhruba 5 milionů studentů, pedagogů a výzkumných pracovníků má možnost využít univerzitní multilicence. Odhad počtu aktivních uživatelů v České republice a na Slovensku přesahuje číslo deset tisíc. MATLAB se Simulinkem nacházejí své uživatele všude tam, kde je třeba rychle a úspěšně analyzovat, navrhovat, modelovat, simulovat a testovat, ale především implementovat dosažené výsledky v minimálním čase do praktických podmínek reálného světa - ať již ve formě prototypů nových zařízení nebo ve formě řídících programů, inovací a optimalizací ve výrobě či ve formě vyřešení složitého teoretického problému.

MATLAB a jeho nadstavby jsou k dispozici prakticky pro všechny běžné počítačové platformy – Windows 7 64-bit, Windows 8.1 64-bit, Windows 10 64-bit, Linux 64-bit a Mac OS X.

Cena jednouživatelské časově neomezené licence základního modulu MATLAB činí Kč 51 980 + DPH (pro školy Kč 13 480 + DPH), cena Simulinku činí Kč 77 980 + DPH (pro školy Kč 13 480 + DPH), další nadstavby lze pořídit v cenách od Kč 5 980 + DPH do Kč 259 980 + DPH. Uvedené ceny v sobě zahrnují 1 rok předplatného na nové verze produktů (update) a technickou podporu.

MATLAB Studentská verze je k dispozici na MathWorks Store od EUR 35.

MATLAB Home pro domácí využití je k dispozici na MathWorks Store od EUR 119.

MATLAB PASS Multilicence pro střední školy je k dispozici za Kč 10.380 + DPH.

 

HUMUSOFT s.r.o. je česká soukromá obchodní společnost založená v roce 1990. V současnosti má 22 stálých zaměstnanců a proměnný počet externích spolupracovníků pro řešení konkrétních úkolů. Hlavním cílem společnosti je poskytovat zákazníkům komplexní služby. To znamená nejen prodej, ale především uživatelský servis na nejvyšší úrovni, nestandardní služby dle přání zákazníka a maximální rychlost a korektnost ve vyřizování požadavků zákazníků. Mezi nejdůležitější vývojové aktivity firmy patří software Simulink 3D Animation a Simulink Desktop Real-Time pro MATLAB a Simulink, výroba měřicích a řídicích karet a systémů pro PC a dále výroba elektromechanických hi-tech výukových modelů. Společnost HUMUSOFT dále vyvíjí, kompletuje a dodává vysoce výkonné pracovní stanice HeavyHorse navržené pro optimální výkon při náročných numerických výpočtech.

HUMUSOFT s.r.o. je výhradním zástupcem firmy MathWorks pro Českou republiku a Slovensko. Firma MathWorks byla založena v roce 1984, zaměstnává více než 4000 lidí na celém světě. Sídlo má v Naticku, stát Massachusetts, USA. Pro další informace prosím navštivte www.mathworks.com.

HUMUSOFT s.r.o. dále v ČR a SR zastupuje firmy COMSOL (COMSOL Multiphysics - nástroj pro modelování a simulace multifyzikálních procesů) a dSPACE (vývojové systémy pro řízení a simulaci v reálném čase).

Rozšiřující informace k našim produktům, včetně grafických materiálů, Vám rádi poskytneme na výše uvedené kontaktní adrese. Texty nejdůležitějších článků a tiskových zpráv naleznete na:

http://www.humusoft.cz/archive/

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama