Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home

Geis vie ako a kde

16 000 balíkov za hodinu: s touto triediacou a prekládkovou kapacitou je centrálny hub balíkových zásielok Geis Parcel CZ v Modleticiach pri Prahe dobre pripravený pre ďalší rozvoj. V súčasnosti sa tu denne vyloží a naloží okolo 120 kamiónov, čo zďaleka nie je plná kapacita hubu. Napriek tomu je tu čulá prevádzka, keď medzi 20:00 hodinou večer a 4:00 rannou hodinou  beží na plné obrátky odbavenie zásielok.

 

Nadrozmerné a neštandardné zásielky

Technologickou chrbticou triediaceho centra, ktoré bolo otvorené v novembri 2017, je dvojpodlažná triediaca technológia od VanRietu. Vstup zásielok zaisťuje 16 teleskopických dopravníkov, z ktorých balíky pokračujú cez 5d skenovacie uzly na dva hlavné automatické triediče. Dva ´topánkové´ sortery (shoe-sorters), umiestnené v dvoch podlažiach potom balíky roztriedia do 42 cieľových smerov.

Súčasne prebieha na manuálnej valčekovej dráhe ručné triedenie zásielok. Tu sa triedia zásielky, ktoré nespĺňajú normy pre automatické triedenie, napríklad pneumatiky pre osobné autá, zásielky s neštandardnými tvarmi, atď.

 

Integrovaný sorter

"Kvalita balenia hrá v celom doručovacom procese dôležitú úlohu, a preto ju starostlivo sledujeme," vysvetľuje prevádzkový riaditeľ spoločnosti Geis Parcel CZ Aleš Vykydal, ktorý so svojím tímom zabezpečuje bezchybné odbavenie zásielok. Využívajú kamerový systém pre sledovanie zásielok ParcelVIS od spoločnosti DIVIS. Ten spracováva obrazový materiál zo 171 vnútorných a 30 vonkajších kamier a spája ich s manuálnymi aj automatickými skenmi čiarových kódov z oboch triediacich úrovní. Pre tento účel zrealizoval DIVIS rozhranie medzi triediacou linkou od VanRietu a ParcelVISem.

Toto riešenie používa Geis nepretržite a ukladá záznamy obsahujúce čísla zásielok, časové záznamy a informácie z kamier do lokálnej databázy. "Na základe čísla zásielky môžeme bez problémov sledovať každý pohyb akejkoľvek zásielky až tam, kde končí naša zodpovednosť," vysvetľuje Vykydal, ktorého kolegovia niekoľkokrát denne pátrajú prostredníctvom ParcelVISu po jednotlivých zásielkach. Dôvodom preskúmania môže byť napríklad poškodenie, reklamácia zákazníka alebo rozdielne množstvo medzi centrálnym prekladiskom a inou pobočkou Geis.

 

Jasné dôkazy

Problematické balíky pochádzajú väčšinou od menších zákazníkov, ktorí mnohokrát používajú staršie kartóny, na ktorých je etiketa s už použitým čiarovým kódom. Ak sa takáto etiketa na začiatku prehliadne, kolujú triediacou technológiou balíky s viacerými etiketami, čo je problém. To sa stáva naozaj len zriedka a za pomocou ParcelVISu ich je možné rýchle vysledovať. To isté platí aj pre poškodenie: "Ak zistíme porušený obal alebo iné poškodenie, môžeme na základe záznamov z ParcelVISu presne stanoviť, či a na ktorom mieste u nás ku škode došlo," vysvetľuje Aleš Vykydal možnosť obstarania jednoznačných dôkazov. "V neposlednom rade môžeme týmto spôsobom zistiť slabšie miesta v práci obsluhy a vykonať preškolenie, alebo preukázať kvalitu fungovania automatickej triediacej technológie.

V súvislosti s tým je obzvlášť dôležité LED osvetlenie, ktorým sú vybavené nakládkové a vykládkové brány a osvetľuje celú ložnú plochu vykladaných a nakladaných vozidiel. Svetlá sú kombinované s kamerami, takže každá zásielka je dobre viditeľná vďaka optimálnym svetelným podmienkam a môže byť sledovaná od prvej až po poslednú manipuláciu. "Nevynechávame žiadny priestor ložnej plochy a zistíme prípadné pochybenie už na vstupnej bráne, alebo môžeme reagovať, ak je kamión zle naložený," zdôrazňuje Aleš Vykydal, ktorý pri výbere dodávateľa systému hlasoval za ponuku od DIVIS. Pre nemeckých video-expertov to bola prvá zákazka od skupiny Geis, ktorá doteraz v Českej republike spolupracovala s iným výrobcom.

Prevencia

"ParcelVIS je jedinečný systém, ktorý dokázal bezpečne splniť naše vysoké nároky na nový centrálny hub vrátane napojenia na triediace technológiu," dodáva prevádzkový riaditeľ. Dôležitým argumentom pre DIVIS bola vysoká úroveň riešení a poradenstvo, ale aj existujúce referencie od ďalších poskytovateľov balíkových prepráv zo zahraničia . "Okrem toho boli ochotní vytvoriť pre nás nové rozhrania, ktoré predtým v tejto podobe neexistovali."

Ako príklad uvádza Aleš Vykydal integráciu staršieho kamerového systému z 200 metrov vzdialeného prekladiska kusových a paletových zásielok skupiny Geis. V "cargo sklade" je inštalovaných 116 vnútorných a vonkajších kamier, ktorých zábery je možné teraz tiež vyhodnocovať prostredníctvom riešení od DIVISu.

Ide o systém CargoVIS, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre prekládku kusových zásielok. Na rozdiel od kolegov z balíkovej prevádzky slúži riešenie v cargo prevádzke predovšetkým k rýchlej lokalizácii zásielok počas nakládky kamiónov a prevenciu proti neoprávnenej manipulácii so zásielkami.

 

Bezproblémová online údržba

"Vzhľadom ku krátkej dobe nasadenia (stav z apríla 2018) nemáme zatiaľ dostatok skúseností s kvalitou a rýchlosťou následného servisu DIVISu. Avšak online údržba doteraz fungovala úplne bez problémov, "potvrdzuje Aleš Vykydal. Rovnako pozitívne prebiehala aj fáza inštalácie a spustenie. "DIVIS sa počas výstavby haly dokázal flexibilne a rýchlo prispôsobiť zmenám termínov a podmienok."

 

Foto: Marcus Walter

Více o:

Informácie o skupine Geis na Slovensku: www.geis-group.sk

Geis Parcel CZ

Geis Parcel CZ je jedným z popredných poskytovateľov balíkových prepráv v Českej republike, ktorý pôsobí na trhu národných a medzinárodných prepráv pre súkromných a firemných zákazníkov. Spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1995 je súčasťou nemeckej skupiny Geis. Tá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1991. Centrálne prekladisko v Modleticiach pri Prahe postavené na konci roku 2017 disponuje dvojpodlažnou automatickou triediacou technológiou, ktorá je zasieťovaná riešením Parcel-Tracking od spoločnosti DIVIS. Kapacita prekladiska je 16.000 balíkov za hodinu.

DIVIS

Deutsch Industrie Video System GmbH (DIVIS) je rodinná spoločnosť s 56 zamestnancami a približne 400 zákazníkmi v 18 európskych krajinách, vlastnená a riadená majiteľmi. Poskytovateľ technológií so sídlom v Bordersholmu vyvíja a realizuje z jednej ruky komplexné kamerové systémy pre špedície, kuriérske a expresné balíkové služby a poskytovateľov logistických služieb.

Systémové riešenie ParcelVIS slúži na sledovanie zásielok na pásových triediacich technológiách a bolo špeciálne vyvinuté pre poskytovateľov balíkových služieb (KEP). Naopak CargoVIS bol koncipovaný pre paletizovaný tovar v logistike kusových zásielok. K ďalším produktom patria DamageVIS pre jednoduchú dokumentáciu škôd na zásielkach, ProfileVIS pre analýzu a optimalizáciu logistických procesov a StoreVIS pre vizualizáciu kompletizačných procesov a procesov vratných zásielok.

S dodatečnými dotazy a požadavky se neváhejte obrátit na:

paní Danu Samkovou, mobil: 777 648 997, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama