Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home Vydavateľstvo

LEADER press

E-mail Print PDF

Vydavateľstvo LEADER press, s. r. o. sa orientuje na vydávanie odborno-populárnych publikácií tematicky zameraných na oblasť automobilového priemyslu a strojárstva. Okrem toho participuje na vydávaní odborných publikácií vo vlastnej réžii autora. Do portfólia činností patrí vydávanie prezentačných materiálov pre firmy a školy. Nosným produktom vydavateľstva je časopis ai magazine o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike, prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku, ktorý vychádza šesťkrát ročne a prioritne je určený konkrétnej skupine adresátov zo segmentu automotive a strojárstva. Ako vyplýva z názvu, produkty vydavateľstva sú orientované na lídrov – v tomto prípade manažérov a riadiacich pracovníkov firiem z automobilového a strojárskeho priemyslu. Táto klientela dostáva časopis poštou bezplatne priamo na meno.

Slovo líder však pre vydavateľstvo LEADER press a časopis ai magazine znamená aj: byť najlepší vo svojom odbore!

•    redakčný tím vydavateľstva tvoria ľudia s odborným a žurnalistickým vzdelaním, doplneným dlhoročnými a bohatými skúsenosťami v celoslovenských printových aj elektronických médiách, znalosťou ekonomickej praxe a reálnym poznaním problematiky  strojárskeho priemyslu a automotive na Slovensku

•    jednoznačná adresnosť a obsahová bohatosť produktov – prinášame užitočné informácie konkrétnym ľuďom. Štruktúra tematických celkov, jednotlivých rubrík aj konkrétna obsahová náplň časopisu je zostavená s ohľadom na vývoj automobilového priemyslu a po konzultáciách s kľúčovými spolupracovníkmi je flexibilne prispôsobovaná požiadavkám cieľovej skupiny a trhu

•    prepracovaná atraktívna ponuka prezentačných formátov je otvorená netradičným formám propagácie podľa špecifických požiadaviek klientov

•    zodpovedný a motivovaný tím obchodných zástupcov poskytujúcich našim inzerentom a zákazníkom komplexný servis na území celej SR a ČR

•    grafické štúdio so špičkovým vybavením a kreatívnymi ľuďmi je schopné zrealizovať požiadavky klientov od nápadu až po konečnú realizáciu prezentácie v tlačovej alebo elektronickej podobe podľa najvyšších štandardov.

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama