Vydavateľstvo LEADERPRESS

_

Home Kontakt


Šéfredaktorka
PhDr. Eva Ertlová
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
mobil: 0905 495 177, 0911 209 549

Obchodné oddelenie, marketing, inzercia
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Odborná spolupráca
Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity (ŽU)
Ústav konkurencieschopnosti a inováccií ŽU
Slovenské centrum produktivity (SLCP)
Stredoeurópsky technologický inštitút (CEIT)
Združenie automobilového priemyslu SR (ZAP SR)
Spolok automobilových inžinierov a technikov Slovenska(SAITS)

Sadzba:
Grafické štúdio LEADER press, s.r.o.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Tlač:
ALFA Print, Martin

Vydáva:

LEADER press, s.r.o.
vydavateľstvo odborných časopisov
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

IČO: 43 994 199

Registrované MK SR pod číslom EV 3243/09
ISSN 1337 - 7612
Redakcia
Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
Tel.: 041/56 52 755
Tel./fax: 041/56 53 240
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.leaderpress.sk

 

Reklama

 

 

 

 

 

 

 

Partneri

 

 


 

Reklama